Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

inaf
5993 e427 500
No Janet
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viabzium bzium
inaf
0229 2e3b
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
inaf
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
inaf
Będziesz czuł niechęć, nienawiść i dziwną pustkę, której niczym nie można zapełnić. Będziesz spotykał złych ludzi, będziesz wpadał w nałogi i robił rzeczy, których wcale nie chcesz robić, ale tak każe Ci Twoja podświadomość, której brakuje prawdy.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
inaf
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viahey-jude hey-jude
inaf
7134 4a70
3675 0169 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
inaf

December 02 2017

inaf
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viairmelin irmelin
inaf

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem

— Szekspir
Reposted fromrol rol viamisiaczek95 misiaczek95
inaf


rock, paper, scissors
inaf
0570 bdee
Reposted frommerkaba merkaba viabetterthanlies betterthanlies
inaf
Jedna z najmądrzejszych decyzji mojego życia: odpuścić sobie gównianych ludzi.
— Kaja Kowalewska

November 13 2017

inaf
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viabetterthanlies betterthanlies
2538 a9a7
inaf
Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
inaf
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
inaf
inaf
“ Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.”
— K. Grochola
Reposted fromladygrey ladygrey viabetterthanlies betterthanlies
inaf
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viabetterthanlies betterthanlies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl