Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

inaf
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
inaf
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
inaf
3438 9692
Reposted fromnezavisan nezavisan viabluejane bluejane
inaf
1612 ac3d 500
Reposted fromPoranny Poranny viastraycat straycat
7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse vialabellavita labellavita
inaf
Reposted fromFlau Flau viadianazet dianazet
inaf
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazginieszmarnie zginieszmarnie
inaf
inaf
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaMilcatopy Milcatopy
inaf
4368 c250 500
Reposted fromtfu tfu viamuccia muccia

April 18 2018

inaf
2198 6ee1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
inaf
3885 9d30 500
Reposted fromPoranny Poranny viapoppyseed poppyseed
inaf
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viairmelin irmelin
inaf
7386 c12b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
inaf
3918 820d
Reposted fromheroinee heroinee viabetterthanlies betterthanlies
inaf
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabetterthanlies betterthanlies

April 15 2018

inaf
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viabetterthanlies betterthanlies
inaf
inaf
7566 5f9b
inaf
8859 8272
Reposted fromdelain delain viabetterthanlies betterthanlies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl