Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

inaf
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
inaf
9675 5b79 500
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
1364 5c16 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin
inaf
4022 98b7 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
inaf
3383 8615 500
Reposted fromciupciup ciupciup viamoai moai
0254 b6e9
Reposted fromirmelin irmelin

July 02 2017

inaf
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
inaf
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
inaf
Odjęło mi rozum, odjęło mi prawą rękę, odjęło mi zmysły, odjęło mi smak do życia, odjęło mi wszelką radość, odjęło mi siłę w nogach, napełniło mnie lękiem psychicznym i bólem fizycznym, a ja pomimo wszystko trwam.
— Edward Stachura
inaf
0330 add3 500
inaf
Nigdy się nie przyzwyczaję do braku twojej obecności. Nie zliczę nawet ile to już razy myślałam, że w końcu pójdę do przodu i zostawię za sobą to wszystko. No bo ileż można tęsknić za kimś, kogo od lat nie ma w moim życiu? Za kimś, kto nie chce w nim być? Wiesz, chyba całe życie można tak tęsknić, bo ja wciąż odczuwam chęć opowiadania ci o wszystkim i w dalszym ciągu mam te cholerne napady szaleńczej ochoty na twoje towarzystwo. Kiedyś zbierałeś mnie z okruszków, gdy świat mnie przytłaczał, teraz zdarza się, że świat rozpada mi się na okruszki, bo ciebie już w nim nie ma i naprawdę nie mam już pojęcia jak mam sobie z tym radzić. Ostatnio zdałam sobie sprawę, że zapomniałam jak brzmi twój śmiech. Twoje cechy fizyczne ulatują mi z głowy jakbyś był kimś umarłym, a przecież to ja umarłam dla ciebie, a nie na odwrót.
— Sabina Rybak
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viahydrosphere hydrosphere

May 27 2017

inaf
7404 b257
Reposted fromqb qb viawrite-url-here write-url-here
inaf
8084 7f91
inaf
inaf
5893 c243
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
inaf
2619 2a29 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viabeinthe beinthe
inaf
I need to remember one thing. You are, and always will be extremely dangerous to me. I need to be very, very cautious when you are around.
— Nocne przemyślenia.
Reposted fromPoranny Poranny viaembrace embrace
inaf
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viabeinthe beinthe

May 10 2017

inaf
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl