Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2019

inaf
Reposted fromFlau Flau viarobaczek robaczek
inaf
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
inaf
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober via48hrs 48hrs
inaf
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac vianergo nergo
inaf
2517 113b
Reposted frompiehus piehus viaMigotliwa Migotliwa
inaf
Summer in da City
Reposted fromdhoop dhoop viaOnlyBlue OnlyBlue
2297 ced2 500
Reposted frommirosia mirosia viajointskurwysyn jointskurwysyn
inaf
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaMerrry98 Merrry98
inaf
2233 2c90
Reposted fromkiffer kiffer viaextremschnitzel extremschnitzel

June 05 2019

inaf
Dla zakochanego mężczyzny nie stanowi rezerwy inna kobieta.
— Bolesław Prus
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapareidolie pareidolie
inaf
Lubiłem jej spokój i umiejętność cieszenia się każdą chwilą życia, lubiłem patrzeć, gdy nagle podnosiła głowę, mrużyła oczy, wpadała w zamyślenie, lubiłem jej gwałtowne, niespodziewane pocałunki. Czy można jednak żyć dłużej z kimś, jeżeli jedyną treścią tego życia są chwile, wprawdzie upragnione i doskonale zapełniające czas, pozwalające zapomnieć o wszystkim złym, lecz ich trwanie jest za krótkie, aby przytłumić rosnącą w nas pustkę?
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMerrry98 Merrry98

June 03 2019

inaf
1859 dba3
Gerald Moira, The silent voice, 1898
Reposted fromhepke hepke viagruetze gruetze
inaf
5703 b4f1 500
inaf
inaf

May 26 2019

inaf
4972 2de0 500
 Mazar-i-Sharif, Afghanistan  
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaphilomath philomath
inaf
8479 f431 500
Reposted fromFuckinUser FuckinUser viairmelin irmelin
inaf
inaf
7961 9cb5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl