Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2018

2889 1d9e 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viairmelin irmelin
inaf
2842 1ed2 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
inaf
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— prof. P.Z. ; UAM, Wydział Anglistyki
Reposted fromdzony dzony viapoppyseed poppyseed
inaf
6991 ea22
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viairmelin irmelin

February 06 2018

inaf
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viahydrosphere hydrosphere
inaf
3912 1884 500
Reposted fromknwk knwk viahydrosphere hydrosphere
inaf
7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viabetterthanlies betterthanlies
8238 bb09 500
inaf
1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka viabetterthanlies betterthanlies
inaf
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
inaf
Człowiek natrafia w swoim życiu na trzy przeszkody – na własne błędy, cudzy egoizm i złośliwe przypadki. Oczywiście towarzyszą temu również inne wydarzenia, ale te trzy utrudnienia mają gigantyczny wpływ na nasze życie.
— Natasza Socha
inaf
Nie czekaj na wzajemność
telefon i róże
gdy ciebie nie chcą
nie piszcz nie szlochaj
najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz
czy wiesz
że łzy się śmieją kiedy są za duże.
— ks. Jan Twardowski
inaf
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
inaf
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Dziś"
inaf
Dobrym ludziom codziennie przytrafiają się złe rzeczy.
— "Małe wielkie rzeczy", Jodie Picoult
Reposted fromavooid avooid viabetterthanlies betterthanlies

December 17 2017

inaf
1095 9848 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viamoai moai
inaf


rock, paper, scissors
inaf
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viapoppyseed poppyseed
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl