Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

inaf
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viahydrosphere hydrosphere
inaf
I don't know what to do
Reposted fromhydrosphere hydrosphere
inaf
Kurwa, ale to jest takie trudne, ja pierdolę.
— Jakub Żulczyk
inaf
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
inaf
Przegapiłem tę naszą miłość, jak pijany pasażer przesypia swoją stację. A kiedy się ocknie, to okazuje się, że był to ostatni pociąg
i nie ma już czym wrócić do siebie.
— Jarosław Borszewicz - Pomroki
inaf
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viahydrosphere hydrosphere
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell (via im–afraid)
Reposted fromshitsuri shitsuri viahydrosphere hydrosphere
inaf
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
Reposted fromxalchemic xalchemic viahydrosphere hydrosphere
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viahydrosphere hydrosphere

April 09 2017

inaf
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"

April 03 2017

inaf
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viawrazliwa wrazliwa
5458 a40b
Reposted fromshitsuri shitsuri viahydrosphere hydrosphere
inaf
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viahydrosphere hydrosphere
inaf
To już ładnych tyle lat
jak do życia się przymierzam
nie wiem nic
nie umiem żyć
a zamierzam, a zamierzam.


A. Poniedzielski.
Reposted fromniewinna niewinna viahydrosphere hydrosphere

March 20 2017

inaf
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
inaf
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaeternaljourney eternaljourney
inaf
Reposted fromgruetze gruetze
inaf
8009 1f97
Reposted fromsoSad soSad
inaf
8782 b5d8 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl