Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

inaf
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viapoppyseed poppyseed
inaf
Już dawno zauważyła, że przeżyła wszystkie rozczarowania i zdrady, których ludzie tak bardzo się obawiają. A mimo to wciąż oddycha, śpi, rośnie. Co rano budzi się i ubiera.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
inaf
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapoppyseed poppyseed
inaf
9751 10d1 500
inaf
8155 9820 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
inaf
8112 fcee
Reposted frommociumpanie mociumpanie viapoppyseed poppyseed
inaf
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
inaf
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viairmelin irmelin
inaf
1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
inaf
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
inaf
inaf
inaf
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viammkmpl mmkmpl
inaf
(…) bo przecież nie po to kładę się spać, by sny o wolności przerywały mi rozklekotane tramwaje. (…) I nie po to mam płuca, by je gwałcić fabrycznym dymem. (…) bo nie po to mam oczy, by je drażnić widnokresem z betonu. (…) I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— J. Borszewicz
Reposted fromchocoway chocoway viaperfectsense perfectsense
inaf
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana vianieobecnosc nieobecnosc
inaf
7739 37dc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadianazet dianazet

October 24 2018

inaf
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viapoppyseed poppyseed
inaf
inaf
5515 8b9b
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
inaf
7887 af48
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl